Ipad bị đen nửa màn hình. sửa Ipad bị đen nửa màn hình

view style:

View: 12 24 ALL