Kết nối internet đã trở thành một trong những yêu cầu thiết yếu trong việc sử dụng smartphone hiện nay. Bên cạnh wifi, dịch vụ 3G/ 4G được phát triển nhằm giúp người dùng kết nối mạng mọi nơi, mọi lúc. Tuy nhiên, các gói đăng ký đều có giới hạn về dung lượng, nếu […]

Đọc tiếp >