Những đoạn chat bằng câu chữ chưa bao giờ thỏa mãn được nhu cầu biểu lộ cảm xúc của bạn? Đó chính là lý do mà các icon tin nhắn ra đời. Nhưng, bạn biết không, với điện thoại iphone, bạn có hẳn một bàn phím riêng để tạo emoticon, giúp bạn thỏa sức nhắn […]

Đọc tiếp >