Không riêng lỗi iphone 6 bị sọc màn hình, tất cả các lỗi liên quan đến màn hình smartphone đều sẽ khiến người dùng khó chịu. Bởi màn hình là nơi tương tác trực tiếp của người dùng với máy, khi màn hình điện thoại bị lỗi, người dùng không chỉ gặp khó khăn về […]

Đọc tiếp >