Iphone 6 bị treo táo, hay còn gọi là iphone 6 bị treo logo chính là tình trạng khi bạn đnag sử dụng đột nhiên máy tự khởi động lại và dừng ngay khi hiện logo Apple mà không chạy tiếp nữa. Điều này khá thường gặp ở iphone nói chung, đặc biệt là iphone […]

Đọc tiếp >