Khi sử dụng điện thoại, bạn luôn muốn những thông tin của mình được bảo mật kỹ càng. Với iphone, ipad ngoài việc sử dụng khóa màn hình, bạn còn có thể thực hiện khóa ứng dụng để có thể bảo đảm các tài khoản Facebook, Zalo, Messenger,…của mình không bị người khác cố tình […]

Đọc tiếp >