Cấu tạo màn hình smartphone luôn có bộ phận đèn nền làm nhiệm vụ chiếu sáng cho màn hình máy, và cũng theo cài đặt thì đèn màn hình này sẽ tự tắt khi bạn ngừng sử dụng máy. Tuy nhiên, có một số trường hợp trục trặc xảy ra khiến màn hình không tự […]

Đọc tiếp >