Sau một thời gian sử dụng, bống nhiên trên màn hình iphone 6 của bạn xuất hiện các chấm trắng li ti vô cùng khó chịu. Các chấm này lại nằm dưới mặt kính nên bạn không thể nào làm sạch bằng cách vệ sinh bình thường được. Các chấm trắng này là gì, tại […]

Đọc tiếp >