Mật khẩu là một công cụ giúp bạn bảo vệ sự riêng tư cho chiếc điện thoại của mình. Tuy nhiên, nếu lỡ may bạn quên mất mật khẩu, hoặc ai đó cố ý đổi mật khẩu điệnt hoại của bạn để trêu đùa, thì hai cách dưới đây sẽ có thể giúp bạn mở […]

Đọc tiếp >