Cho dù có được cải tiến như thế nào đi nữa, mục đích chính của điện thoại vẫn không nằm ngoài chức năng nghe – gọi, phục vụ cho hoạt động liên lạc của người dùng. Chính vì vậy, nếu điện thoại cứ thường xuyên bị mất sóng thì đây chính là một vấn đề […]

Đọc tiếp >