Trong quá trình sử dụng iphone, ipad, người dùng có thể gặp một số lỗi liên quan đến phần mềm mà bạn cần phải reset hoặc restore để khắc phục. Và nếu việc reset không dùng iTunes có thể giúp bạn giữ lại toàn bộ những dữ liệu đang có, thì restore thông qua iTunes […]

Đọc tiếp >