Bạn nhận thấy màn hình của mình chứa nhiều những icon xám mờ, không sử dụng được? Đây thực chất là những ứng dụng tải về iphone bị treo, không thành công nên bạn không dùng được. Vậy, làm sao để xóa những icon này để tiết kiệm không gian trên màn hình? Đó là […]

Đọc tiếp >