Đặt câu hỏi cho chúng tôi

avatar
tôi tên hưng
Guest
tôi tên hưng

thay mặt kính cảm ứng có phải ép chan không vay