Đặt câu hỏi cho chúng tôi

avatar
Nguyễn thuỳ thảo quỳnh
Guest
Nguyễn thuỳ thảo quỳnh

Điện thoại của tôi dòng sony á bạn tôi ko biết làm sao để mình biết được ứng dụng nào chạy ngầm mong bạn giúp tôi